• slidebg1
  Официален сайт на
  Община Марица
  Област Пловдив, Република България
 • slidebg1
  Пълна информация за:
  Административни услуги
  Жалби и сигнали за корупция
  Търгове и конкурси
 • slidebg1
  През сайта можете да:
  Подадете жалба
  Изпратите мнения и препоръки
  Направите деловодна справка
  Подадете сигнал за корупция

Събития

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

                                                       [...]

Цялата новина...

Заседание на Общински съвет "Марица"

Уведомяваме Ви, че на 26.04.2016 г. /вторник/ от 09:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на [...]

Цялата новина...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

                                                       [...]

Цялата новина...

Новини

ИНФОРМАЦИЯ по Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     УВАЖАЕМИ [...]

Цялата новина...

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА МИГ-МАРИЦА

                                                       [...]

Цялата новина...

ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА “МАРИЦА" - ПЛОВДИВ

За Вас работодатели Агенция по заетостта ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА “МАРИЦА" - ПЛОВДИВ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства [...]

Цялата новина...