• slidebg1
  Официален сайт на
  Община Марица
  Област Пловдив, Република България
 • slidebg1
  Пълна информация за:
  Административни услуги
  Жалби и сигнали за корупция
  Търгове и конкурси
 • slidebg1
  През сайта можете да:
  Подадете жалба
  Изпратите мнения и препоръки
  Направите деловодна справка
  Подадете сигнал за корупция

Събития

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА МАРИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБСЛУЖВАНИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА КОМПОСТИРАНЕ, КЪМ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ УПОТРЕБАТА НА КОМПОСТ ОТ ОТПАДЪЦИ И ЗА СТЕПЕНТА НА ОСВЕДОМЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА НУЖДИТЕ ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОМПОСТИРАНЕТО

s Анкетна Карта   [...]

Цялата новина...

Първи Марица ROCK FEST "Не на агресията"

[...]

Цялата новина...

Община "Марица" отбелязва Международния ден на детето

[...]

Цялата новина...

Новини

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА-МАРИЦА” - гр. Пловдив

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА         ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА-МАРИЦА” - [...]

Цялата новина...

Министерство на труда и социалната политика одобри за финансиране проект с наименование„Общностен център за деца и семейства в Община Марица”

Министерство на труда и социалната политика одобри за финансиране проект с наименование„Общностен център за деца и семейства в Община Марица” [...]

Цялата новина...

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА МАРИЦА"- ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И [...]

Цялата новина...