• slidebg1
  Официален сайт на
  Община Марица
  Област Пловдив, Република България
 • slidebg1
  Пълна информация за:
  Административни услуги
  Жалби и сигнали за корупция
  Търгове и конкурси
 • slidebg1
  През сайта можете да:
  Подадете жалба
  Изпратите мнения и препоръки
  Направите деловодна справка
  Подадете сигнал за корупция

Събития

ПОКАНА за участие в дейност с младежи на възраст 15-29 години от община "Марица"

[...]

Цялата новина...

ПОКАНА

[...]

Цялата новина...

Първи общински турнир по тенис на маса за ученици от училищата на територията на община „Марица“

На 25.02.2017г. в спортната зала на ОУ „Васил Левски“, с.Маноле се проведе първи общински турнир по тенис на маса за [...]

Цялата новина...

Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 28.03.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” [...]

Цялата новина...

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     УВАЖАЕМИ [...]

Цялата новина...

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“       [...]

Цялата новина...