• slidebg1
  Официален сайт на
  Община Марица
  Област Пловдив, Република България
 • slidebg1
  Пълна информация за:
  Административни услуги
  Жалби и сигнали за корупция
  Търгове и конкурси
 • slidebg1
  През сайта можете да:
  Подадете жалба
  Изпратите мнения и препоръки
  Направите деловодна справка
  Подадете сигнал за корупция

Събития

Коледни емоции в община Марица

  Коледни емоции в община Марица Празнично, коледно настроение завладя работещите в община “Марица”. Причина за това се оказа неочакван [...]

Цялата новина...

Благотворителен коледен базар

[...]

Цялата новина...

Покана за пресконференция

  Община „Марица“ стартира реализирането на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“                 [...]

Цялата новина...

Новини

Информация по Проект “Център за интегрирани социални услуги”

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“                     [...]

Цялата новина...

Информация за конкурс за длъжността "Началник отдел Устройствени планове, кадастър и регулация".

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността "Началник отдел Устройствени планове, кадастър и [...]

Цялата новина...

Съобщение до секционните избирателни комисии на теритoрията на община "Марица"

Уведомяваме ви, че на 05.11.2016г. в 13:00 часа следва да направите нужната организация и да се явите пред съответното кметство [...]

Цялата новина...