Новини

В община „Марица“ изграждат инсталация за отпадъци с европейски средства

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и заместник-кметът на община „Марица“ Петър Минков подписаха днес договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Съоръжението е с капацитет 6200 тона годишно и ще обслужва над 30 000 жители от селата на територията на селищната система.

Проектът е на стойност над 5,5 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /ОПОС/ осигурява 4,1 млн. лв.

Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестициите част от отпадъка ще се превръща в ресурс.

Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатацията на изградената инфраструктура.