Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община "Марица" (2014-2020г.) за 2017 година

30.03.2018