Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2012г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от Закона за счетоводството.

20.06.2013

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2012г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството.

Населено място

Народно читалище

Отчет

Бенковски

"Васил Левски"

отвори

Войводиново

"Виделина"

отвори

Войсил

"Христо Ботев"

отвори

Граф Игнатиево

"Изгрев"

отвори

Динк

"Просвета"

отвори

Костиево

"Никола Вапцаров"

отвори

Крислово

"Просвета"

отвори

Маноле

"Просвета"

отвори

Манолско Конаре

"Пробуда"

отвори

Радиново

"Отец Паисий"

отвори

Рогош

"Изгрев"

отвори

Скутаре

"Светлина"

отвори

Строево

"Пробуда"

отвори

Трилистник

"Йордан Колев"

отвори

Труд

"Светлина"

отвори

Царацово

"Дядо Иван Арабаджията"

отвори

Ясно поле

"Васил Левски"

отвори

Пловдив Сдружение "Марица" отвори