Новини

Ден за кариерно ориентиране в с.Рогош 22.04.2015г.,17.30ч., читалище „Изгрев”