Новини

Дирекция “Бюро по труда Марица”- гр. Пловдив провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда Марица”- гр. Пловдив провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда Марица”- гр. Пловдив уведомява работодателите от общините Калояново, Марица, Съединение и Хисаря, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) - свободни средства – 2506 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3539лв.;
  • за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 3780 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства - 2931 лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 3061 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20 април  до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда Марица” – гр. Пловдив, ул. „Брезовска” 34, ет.2 както и на тел. 032/967852, 032/967851