Новини

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!!! В А Ж Н О !!!!!

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив

Общинска служба по земеделие -Марица

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!!!    В А Ж Н О !!!!!

 

ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СТОПАНСКА 2017/2018 ГОДИНА

 

ДО 31.07.2017 Е НЕОБХОДИМО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, КОИТО ОБРАБОТВАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ДА ДЕКЛАРИРАТ ФОРМАТА НА СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО      ЧЛ. 69 ОТ ППЗСПЗЗ И ДА ЗАЯВЯТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 70 ОТ ППЗСПЗЗ.

 

НЕ ЧАКАЙТЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ОТ СРОКА!!!

ПОСЕТЕТЕ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - МАРИЦА  - ПЛОВДИВ, ул. „Брезовско шосе” 32,  /Зад ИЗК „Марица“/

ЗА ДА ПОПЪЛНИТЕ СВОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ НАВРЕМЕ!

За повече информация - тел. 0879 886 149