Други

Проект: „СТАРТ В КАРИЕРАТА“

Финансираща институция: Агенция по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда”

Основна цел: Възможност за реализация на млади висшисти в общинските и областни администрации. В програмата са включени младежи до 29 годишна възраст , завършили висше образование /дипломирани/, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ като безработни или трудово заети, без трудов стаж по придобитата специалност.

Продължителност: 9 месеца

Общо изплатени средства по проекта: 20 664,60лв.