Екология

Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2018 година

Дата на публикуване: 18.04.2019

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1297/16.10.2018г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2019г.

Дата на публикуване: 17.10.2018

Заповед № РД-09-1297/16.10.2018г. [...]

Цялата публикация...

Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017 година

Дата на публикуване: 23.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1135/30.10.2017 г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2018 г.

Дата на публикуване: 01.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2015-2020

Дата на публикуване: 25.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД-09-1255/25..10.2016г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2017г.

Дата на публикуване: 31.10.2016

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...