Екология

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община „Марица”

Дата на публикуване: 24.08.2016

Община „Марица” съвместно с организациите по оползотворяване „Екобатери”АД и „Елтехресурс”АД организира системи за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране [...]

Цялата публикация...

ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ. ЗАЩО И КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ?

Дата на публикуване: 24.08.2016

Преглед на публикацията [...]

Цялата публикация...

ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО СИ! ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА! ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!

Дата на публикуване: 24.08.2016

Преглед на публикацията [...]

Цялата публикация...

Заповед РД-09-1405

Дата на публикуване: 28.10.2015

Линк към обявлението [...]

Цялата публикация...

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЛЕНТОВИ КАПКОВИ МАРКУЧИ ЗА НАПОЯВАНЕ

Дата на публикуване: 19.03.2015

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ  И ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2015 ГОДИНА   [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г.

Дата на публикуване: 28.10.2014

Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г. [...]

Цялата публикация...