Новини

Заповеди за одобряване на подробни устройствени планове от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“ на територията на община Марица, област Пловдив от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“