Обявления

Заповеди за открито административно производство на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, за принудително изземване на на общински поземлен имот-общинска собственост.