Новини

Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 
 Бенковски  Заповед
 Царацово

 Заповед

 Заповед

 Динк  Заповед
 Граф Игнатиево  Заповед
 Желязно  Заповед
 Калековец  Заповед
 Костиево

 Заповед

 Заповед

 Крислово  Заповед
 Радиново  Заповед
 Скутаре

 Заповед

 Заповед

 Строево  Заповед
 Трилистник  Заповед
 Труд  Заповед
 Войводиново  Заповед