Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г.

28.10.2014