Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

 

Уведомяваме Ви, че на 11.04.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”