Новини

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”