Избори за Народно събрание 2017

 


 

Електронни услуги - Избори за Народно Събрание 2017

 

Обявления за Изборите Дата на публикуване
 Заповед №РД-09-89/01.02.2017г.  за образуване на избирателни секции. 01.02.2017г.
Заповед №РД-09-98/03.02.2017г.  за опредeляне на местата за публикуване на избирателните списъци. 03.02.2017г.
Покана към ПП партии и коалиции за провеждане на консултации за съставяне на СИК. 08.02.2017г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за Народно събрание 2017г. 08.02.2017г.
Заповед №РД-09-153 от 21.02.2017 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали 21.02.2017г.
Съобщение за избиратели с трайни увреждания 09.03.2017г.
Обучение на секционните избирателни комисии относно произвеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017г. 13.03.2017г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017г. 15.03.2017г.

 


 

Полезни връзки: