Новини

Информация за проведено тематично събитие в община „Марица“

В процеса на изпълнение на проект „МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“ на Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България“, чийто партньор е община „Марица“, на 22.04.2015г. се проведе Ден на кариерното ориентиране.

Домакин бе Читалище „Изгрев“, с.Рогош, което посрещна екипа от експерти на МИКЦ „Младежка зона“, представители на община и читалища, и млади хора на възраст от 15-29 години от селата Рогош и Маноле.

Подробна информация и снимков материал от проведените събития и дейности по проекта може да бъде намерена на:

Facebook МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА ПЛОВДИВ

Facebook ПРОЕКТИ МАРИЦА

www.MIKCPLOVDIV.ORG