Обшина Марица

Кметство Калековец

Йордан ЦаковКмет

Село Калековец се намира в Горнотракийската низина на 14 км. североизточно от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 1791,1 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

Село Калековец е създадено през 1711 г. под името  Аачкьой в превод 'Дървено село' през 1711г. от турски феодал, който наема 17 ратаи за да обработват земите му. По-късно им дава земя и така се формират 17 рода. В началото на 20 век кметът на селото е бил калеко на управетеля на град Пловдив. Когато управителя на град Пловдив е посещавал селото, казвал, че отива в Калековото село и от там идва сегашното име на селото 'Калековец'.

Местната църквата „Св. Св. Кирил и Методий” е открита през 1860 г.

Първото училището в село Калековец – „Св. Св. Кирил и Методий” – е създадено през 1855 г.

Читалище „Пробуда” – е открито на 12.12.1927 г.

Бележита личност на селото е Мария Георгиева Атанасова, която е първата жена-пилот, командир на пътнически самолет.