Новини

Кампания "Ти си важен" - 05.05.2015

Младежки Информационно-Консултантски Център „Младежка зона”-Пловдив в партньорство със Сдружение „Младежки глас–Пловдив”, Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България”, Сдружение „Заедно за личностно развитие” и Център за Социална Рехабилитация и Интеграция „Олга Скобелева”, гр.Пловдив, стартира кампания „ТИ СИ ВАЖЕН“ през месец март 2015 година, насочена към стимулиране на младите хора в неравностойно положение към инициативност, творчество, предприемачество и пригодност за заетост.

В кампанията са предвидени 3 основни събития:

1. Семинар на тема „Младежкото предприемачество – мотивация за успех”, промоциращ услугите на ЦСРИ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА” - Пловдив и с участието на млади предприемачи, изявени младежки лидери и други мотивационни говорители – проведено на 5 март 2015 г.

2. Мотивационен тренинг „Аспекти и ресурси за социално включване на младежи в неравностойно положение на пазара на труда”, в рамките на Европейската седмица на младежта /ЕСМ/ и представящ възможностите на Програма Еразъм+, както и на други европейски и международни програми за личностно и професионално развитие на младите хора – ще се проведена на 5 май 2015 г.

3. Спортна активност „Чрез спорт към социално включване”, посветена на Международния Ден на младежката активност, насърчаваща спорта и здравословния начин на живот като инструменти за социално включване – запланувано за провеждане на 12 август 2015 г.

Целта на кампанията е по атрактивен и достъпен начин да бъде предоставена информация и да бъде насърчено активното включване на младите хора в неравностойно положение в социалния и професионален живот.

Във всички събития са поканени да вземат участие младежи на възраст 15-25 години от гр.Пловдив, община Раковски, община Марица, община Садово и община Съединение.

За повече информация ТУК

http://www.mikcplovdiv.org/