Новини

Кметът Димитър Иванов получи приз за принос към каузата „Възпитаваме с изкуство“


 

Община "Марица"


 

 

 

Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов бе специален гост на образователния интерактивен спектакъл „Приказно-Песенна Въртележка“ с актрисата, автор и водещ Илиана Балийска.

Зрители и участници в него бяха 300 деца на възраст от 3 до 7 години, включени в проекта „Заедно ръка за ръка-творим красота“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Събитието, което се превърна в емоционален и незабравим празник за малчуганите, се състоя в спортната зала на СУ „Васил Левски“, с. Маноле в 10,30 часа на 12-ти ноември.

Под бурни аплодисменти, за принос към каузата „Възпитаваме с изкуство“, кметът Димитър Иванов бе удостоен с почетна златна купа и златен медал „Талантиада - XX Юбилей“.

Шоуто бе изпълнено  с много смях, усмивки, весело празнично настроение и щуро забавление. По време на спектакъла, деца от публиката импровизирано се превръщаха в  артисти с професионалистите на сцената. След атрактивен конкурс за роли, малчуганите ставаха персонажи в приказни сюжети. Имаше танци, гатанки и китка от най-популярните детски песни.

В края на празника децата от „Марица“ получиха номинации за таланти. Те ще имат възможност да представят общината с песен, стихотворение, танц, гимнастика или акробатика в ХХ-тия юбилеен национален телевизионния конкурс-оригинал „Мини Мис и Мини Мистър България 2018“, който ще се снима в Националния дворец на децата в София на 1-ви декември 2018 г.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.