Конкурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“

Дата на публикуване: 13.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“

Дата на публикуване: 27.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА [...]

Цялата публикация...

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Дата на публикуване: 07.09.2017

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на [...]

Цялата публикация...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси"

Дата на публикуване: 25.08.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси" [...]

Цялата публикация...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Дата на публикуване: 08.08.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси" 25.08.2017г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-695/07.07.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 12.07.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 [...]

Цялата публикация...