Конкурси

ЗАПОВЕД № РД-09-204/20.02.2018 г. /Конкурс за лекар с.Трилистник/

Дата на публикуване: 22.02.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-154/07.02.2018г.

Дата на публикуване: 09.02.2018

З А П О В Е Д № РД-09-154/07.02.2018 г., гр. Пловдив На основание чл. 44, ал. 2 от Закона [...]

Цялата публикация...

Резултати от конкурса за директор на дирекция "Обща администрация"

Дата на публикуване: 24.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“

Дата на публикуване: 13.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“

Дата на публикуване: 27.10.2017

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА [...]

Цялата публикация...

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Дата на публикуване: 07.09.2017

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на [...]

Цялата публикация...