Конкурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси"

Дата на публикуване: 25.08.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси" [...]

Цялата публикация...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Дата на публикуване: 08.08.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси" 25.08.2017г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-695/07.07.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 12.07.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 [...]

Цялата публикация...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Дата на публикуване: 17.05.2017

Окончателни резултати от конкурса 28.06.2017   Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати 05.06.2017 Със заповед № РД-09-502 от [...]

Цялата публикация...

Окончателни резултати от конкурса за Началник отдел ФСД

Дата на публикуване: 21.04.2017

Виж обявлението тук! [...]

Цялата публикация...

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"

Дата на публикуване: 03.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...