Конкурси

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"

Дата на публикуване: 03.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“ в дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Дата на публикуване: 15.03.2017

Със заповед № РД-09-246 от 15.03.2017 г. на Кмета на Община „Марица” –  област Пловдив е обявен конкурс за заемане [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09 - 206/08.03.2017 г.

Дата на публикуване: 10.03.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 207/08.03.2017 г.

Дата на публикуване: 10.03.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Резултати от конкурс

Дата на публикуване: 20.02.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-132/15.02.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 16.02.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 [...]

Цялата публикация...