Конкурси

Заповед № РД -09-757/07.07.2016 г

Дата на публикуване: 12.07.2016

На основание правомощията ми, дадени ми със Заповед № РД-09-751 от 05.07.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, както и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-260/15.03.2016г.

Дата на публикуване: 21.03.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, при условията на чл. 50, чл. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-261/15.03.2016 г.

Дата на публикуване: 21.03.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-155/09.02.2016 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 10.02.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-18/07.01.2016 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 08.01.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1290/¬¬01.10 2015г

Дата на публикуване: 02.10.2015

На основание правомощията ми, дадени ми със Заповед № РД-09-1226/18.09.2015 г. на Кмета на Община „Марица” и на основание чл. [...]

Цялата публикация...