Конкурси

Заповед № РД-09-115/08.02.2017 г.

Дата на публикуване: 08.02.2017

З А П О В Е Д № РД-09-115/08.02.2017 г., гр. Пловдив   На основание чл.44, ал.2 от Закона за [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-8/04.01.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 06.01.2017

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл.14, ал.7 от Закона за общинската [...]

Цялата публикация...

Обява за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Чиста Марица“

Дата на публикуване: 14.12.2016

Община „Марица“ – област Пловдив, със седалище: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 А, на основание чл. 44, ал. 1, [...]

Цялата публикация...

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 3 от НСУКДОП по глава VІ от ЗОС

Дата на публикуване: 14.12.2016

Деларация /PDF/ Декларация /Word/ [...]

Цялата публикация...

Информация за конкурс за длъжността "Началник отдел Устройствени планове, кадастър и регулация".

Дата на публикуване: 24.10.2016

Резултати от окончателното класиране 25.11.201г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-1176/06.10.2016 г.

Дата на публикуване: 07.10.2016

З А П О В Е Д № РД- 09-1176/06.10.2016 г., гр. Пловдив На основание чл.44, ал.2 от Закона за [...]

Цялата публикация...