Конкурси

Заповед № РД-09-1290/¬¬01.10 2015г

Дата на публикуване: 02.10.2015

На основание правомощията ми, дадени ми със Заповед № РД-09-1226/18.09.2015 г. на Кмета на Община „Марица” и на основание чл. [...]

Цялата публикация...

Класиране на участниците в конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Дата на публикуване: 23.09.2015

Заповед №РД-09-1234/23.06.2015 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-1182/15.09.2015 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 16.09.2015

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД – 09 – 1069 / 01.09.2015 год. Гр. Пловдив

Дата на публикуване: 01.09.2015

Докуметация и Спецификации за конкурса [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-936 /28.07.2015 г.

Дата на публикуване: 31.07.2015

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-899/22.07.2015г.

Дата на публикуване: 24.07.2015

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона [...]

Цялата публикация...