Конкурси

Заповед № РД-09-436 / 08.04.2015 г.

Дата на публикуване: 09.04.2015

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждането на публичен конкурс по реда на Глава шеста от НПУРОИ на [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-432/­­08.04.2015г.

Дата на публикуване: 09.04.2015

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-436 / 08.04.2015 г.

Дата на публикуване: 09.04.2015

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-98 / 26.01.2015 г

Дата на публикуване: 28.01.2015

I. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-17 / 12.01.20 1 5 г.

Дата на публикуване: 13.01.2015

Публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години  на общински имоти на територията на Община ”Марица”, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-7 / 07.01.2015 г

Дата на публикуване: 08.01.2015

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 [...]

Цялата публикация...