Конкурси

Заповед № РД- 09-851/09.07.2015 г.

Дата на публикуване: 10.07.2015

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-771/25.06.2015 г.

Дата на публикуване: 25.06.2015

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл.14, ал.7 от Закона за общинската [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-667 / 27.05.2015 г.

Дата на публикуване: 28.05.2015

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.8, ал.1 и ал.2 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-638 / 25.05.2015 г.

Дата на публикуване: 26.05.2015

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-436 / 08.04.2015 г.

Дата на публикуване: 09.04.2015

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждането на публичен конкурс по реда на Глава шеста от НПУРОИ на [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-432/­­08.04.2015г.

Дата на публикуване: 09.04.2015

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...