Конкурси

Заповед № РД-09-7 / 07.01.2015 г

Дата на публикуване: 08.01.2015

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 [...]

Цялата публикация...