Обшина Марица

Кметство Манолско конаре

Иван КузевКмет

Пощенски код:4138

Село Манолско Конаре се намира в Горнотракийската низина на 21 км от град Пловдив на надморска височина 100-199 м. Площта на селото е 1348,5 ха. Има автобусна линия до град Пловдив.

Село Манолско Конаре е създадено около 1700 г. Първоначално е възникнало край реката в местността „Юртища” на около 2 км. западно от сегашното местоположение на селото. Около 1800-та година чумна епидемия убива повечето жители. Останалите живи изгарят всичко, някои от  тях се заселват в село Маноле, други – в съседното село Чакъре (Ясно поле), а шест-седем семейства си правят къщи на сегашното място отново край реката. Името му произхожда от пастирите – коняри от село Маноле, които са отглеждали конете за нуждите на Османската империя.

Местната църквата е открита през 1903 г. Земетресението от 1928 г. я поврежда значително и жителите изграждат малка църква, която да обслужва населението до 1999 г –  годината, в която е построен сегашния нов храм в центъра на селото, носеща името „Св. Теодор Тирон и Стратилат”.

Първото училище в село Манолско Конаре е открито през 1899 г. Сградата, в която се помещава до закриването му през 2008 г. поради недостатъчен брой ученици, е построена през 1929 г. През 1939 г е построена сградата за прогимназията, към която през 1987 г. се прави пристройка за целодневна детска  градина. Към настоящия момент тя се казва  „Лилия” и обслужва децата от Манолско Конаре и Ясно поле.

Читалище Пробуда е открито през 1929 г. Председател е първият директор на новото училище – Драгомир Попов. През 1965 г. се открива нова масивна читалищна сграда.

В центъра на село Манолско Конаре през 2004 г. е открит паметник, посветен на загиналите във войните жители от селото.