Международен фонд „Козлодуй” (МФК)

Наименование на проекта: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОУ "ГРАФ Н.ИГНАТИЕВ", С.ГРАФ ИГНАТИЕВО”

Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради” Операция 2) останалите малки общини в България

Администратор на безвъзмездни средства от МФК: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Договаряща институция: Министерство на икономиката и енергетиката

Основна цел: Подобряване на енергийната ефективност

Основни дейности:
- полагане на топлоизолация
- изграждане на отоплителна инсталация

Стойност на проекта: 44 395,94 евро


 

Наименование на проекта: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" С.СТРОЕВО”

Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради” Операция 2) останалите малки общини в България

Администратор на безвъзмездни средства от МФК: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Договаряща институция: Министерство на икономиката и енергетиката

Основна цел на проекта: Подобряване на енергийната ефективност

Основни дейности:

- полагане на топлоизолация
- подмяна на дограма
- изграждане на отоплителна инсталация

Стойност на проекта: 64 180,46 евро