Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” (ЗОХТУ)

Финансираща институция: Агенция по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда”

Договор: № 607-0015-12-1109/12.03.2012г., осигуряващ заетост на 1 лице от с.Граф Игнатиево за 24 месеца.

Стойност: 5 665,81 лв.

Договор № 607-0352-11-11009/23.02.2011г., осигуряващ заетост на 1 лице от с.Маноле за 24 месеца.

Стойност:  685,93 лв.

Договор № 607-0398-11-11009/08.04.2011г. осигуряващ заетост на 1 лице от с.Царацово за 24 месеца.

Стойност: 804,55 лв.