Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ / НП „ОСПОС“ /

Финансираща организация Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“

Договор № 607-0311-12-11001/21.12.2012г.

Описание на проекта: Проектът осигурява заетост на 31 лица, ангажирани с неотложни аварийни дейности

Продължителност: 8 месеца

Общо изплатени средства по проекта: 38 370,16 лева


Финансираща организация: Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“

Договор № 607-0058-14-11001/22.05.2014г.

Описание на проекта: Проектът осигурява заетост на 20 лица, ангажирани с неотложни аварийни дейности

Продължителност: 3 месеца

Общо изплатени средства по проекта: 22 085,86 лева