Новини

На вниманието на младите фермери на територията на община "Марица"

С оглед важноста за осигуряване на плавен преход между поколенията на основата на взаимен консенсус, сътрудничество, споделяне на знания и опит. На 20 април в Аграрен университет Пловдив ще се проведе първия по рода си национален форум на младите фермери. Необходимата информация можете да намерите на следния линк: http://au-plovdiv.bg/news.php?id=2849