Новини

„Темподем“ ЕООД стартира изпълнението на проект "Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД".

   

На 17.08.2017г. „Темподем“ ЕООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.001-0292 - Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с.Труд, финансиран от процедура BG16RFOP002-3.001 – „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейностите по проекта са насочени към реализирането на инвестиции за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с. Труд. С изпълнението на проекта се предвижда да бъдат извършени следните инвестиции:

• Подмяна на три броя газокари

• Подмяна на поточна линия за производство на кашони от велпапе

• Подмяна на стара полуавтоматична плоска щанцоваща машина с нова автоматична плоска щанцоваща машина

• Подмяна на стара ротощанца с нова

• Подмяна на стара кашираща машина с нова

• Подмяна на стара напречна резачка с нова

Въвеждане и сертифициране на на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management System)

Пряк резултат от реализираните дейности по проекта ще бъде редуциране обема на разходената енергия за производствени нужди с 1 867 148 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) 57.22%.

Във връзка с ефективния старт на проекта, Темподем ЕООД организира информационна среща, на която ще бъде изнесена информация за целите на проекта и очакваните резултати. Срещата ще се проведе на 05.10.2017 год. от 10.00 часа в сградата на предприятието. Ръководството на Дружеството кани всички заинтересовани да присъстват на срещата. Вход – свободен.