Новини

На 25.04.2019г. Дирекция "Местни приходи" на улица "Средец" 16 няма да работи

Уважаеми жители на община "Марица",

На 25.04.2019г. Дирекция "Местни приходи" на улица "Средец" 16 няма да работи, поради прекъсване на електрозахранването от ЕВН.

Местните данъци могат да се плащат в кметствата на населените места, по банков път, Български пощи, EasyPay и ePay.