НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЛЕНТОВИ КАПКОВИ МАРКУЧИ ЗА НАПОЯВАНЕ

19.03.2015

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ  И ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ

ОБЩИНА „МАРИЦА“

2015 ГОДИНА

 

ОТПАДЪЦИ

 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЛЕНТОВИ КАПКОВИ МАРКУЧИ

ЗА НАПОЯВАНЕ

 

         Уважаеми жители на Община „Марица”,

         По повод запитвания на граждани, притежатели на негодни за употреба капкови маркучи, как да се освободят от тях, извършихме необходимите проучвания и Ви уведомяваме, че „Каскада“ ООД изкупува и преработва тези отпадъци.

         Складовата и производствена база на дружеството се намира на територията на нашата община, в село Царацово.

 

С предаване на отпадъците за преработка и рециклиране, и добрата изкупна цена, която предлага дружеството:

-Ще си възстановите част от вложените финансови средства;

-Ще сте избрали най-правилния, екологосъобразен и законосъобразен начин да се освободите от тези отпадъци.

 

 

За повече информация:

 

Община „Марица“ :  032/907852 – Р. Дивекова

„Каскада“ ООД: 0887474244 – г-н  Недев