Новини

Община „Марица“ приключи успешно мерките за енергийна ефективност на Здравната служба в с. Маноле, реализирани по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица“ – Обект Здравна служба, с. Маноле ”

18.01.2019

Проектът е финансиран с подкрепата на Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд и съфинасиран от община „Марица“ по [...]

Цялата новина...

Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на административно производство по Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016 г.

10.01.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед № РД-02-15-117/ 28.12.2018 г. [...]

Цялата новина...

Кметът на община „Марица”: Опомнете се, войнствените призиви няма да решат проблема във Войводиново

10.01.2019

Докато едни яхват политическата метла и си правят пиар, ние вече свършихме голяма част от работата. Трябва стратегия на национално [...]

Цялата новина...

Общински съвет „Марица“ гласува финансова помощ за пострадалия ефрейтор

09.01.2019

С пълно единодушие Общински съвет „Марица“ реши да отпусне еднократна парична помощ от 1000 лв. за ефрейтор Валентин Димов от [...]

Цялата новина...

Започва събарянето на незаконните къщи в с. Войводиново

09.01.2019

Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов издаде заповед с предварително изпълнение за събаряне на  незаконните постройки в ромската махала в [...]

Цялата новина...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019

08.01.2019

Уважаеми съграждани,             На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 [...]

Цялата новина...