Новини

ПОКАНА! 12ти Август - световен ден на младежта

28.07.2017

[...]

Цялата новина...

Заседание на Общински съвет "Марица"

13.07.2017

На 18.07.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” [...]

Цялата новина...

С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

12.07.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     Линк [...]

Цялата новина...

С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ» И ОДОБРЕНИТЕ УСЛУГИ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПСИХОЛОГ И РЕХАБИЛИТАТОР

11.07.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     Линк [...]

Цялата новина...

С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

05.07.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     С [...]

Цялата новина...

О Б Я В А

05.07.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“   УВАЖАЕМИ ДАМИ [...]

Цялата новина...