Новини

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!!! В А Ж Н О !!!!!

04.07.2017

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив Общинска служба по [...]

Цялата новина...

Списък на оценени кандидати за лични асистенти

03.07.2017

[...]

Цялата новина...

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година

27.06.2017

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година П О К А Н А На основание [...]

Цялата новина...

Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

21.06.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     О [...]

Цялата новина...

Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

21.06.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     Екипът [...]

Цялата новина...

Официалното откриване на културно-информационен център „Малтепе“, с. Маноле.

13.06.2017

  [...]

Цялата новина...