Новини

Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

10.08.2018

Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив   График на провеждане на заседанията на комисиите [...]

Цялата новина...

Заседание на Общински съвет "Марица"

07.08.2018

На 13.08.2018 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” [...]

Цялата новина...

ОБЯВА ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “MAРИЦА”

03.08.2018

О Б Я В А Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителният регистър на имотите [...]

Цялата новина...

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЕГОВОРИ ЗА ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ЗА ПОЕМАНЕ ОТ ОБЩИНА МАРИЦА НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ЕМИСИЯ НА ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА – ОБЛИГАЦИИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧАСТНО ПРЕДЛАГАНЕ

24.07.2018

На основание чл.2, ал.1 от Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, [...]

Цялата новина...

Указания за предоставяне на помощ deminimis 2018 г. на регистрирани земеделски стопани по Наредба 3/1999 г., отглеждащи овце-майки и/или кози-майки.

20.07.2018

Указания за предоставяне на помощ deminimis 2018 г. [...]

Цялата новина...

По предложение на община „Марица“: ОбС Пловдив удължи маршрута на автобус №15 до с. Войводиново

13.07.2018

  От 1-ви август автобус №15 от градския транспорт на Пловдив ще пътува до с. Войводиново. Предложението за удължаване на [...]

Цялата новина...