Новини

Община Марица продължава изпълнението на проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“

01.09.2017

  Община "Марица"   Община Марица продължава изпълнението на проект за подкрепа на предучилищното [...]

Цялата новина...

Информация по проект „Център за интегрирани социални услуги“

31.08.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     Екипът [...]

Цялата новина...

Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ има изготвени проекти на картите за масивите за ползване на земеделската земя и регистрите към тях за стопанската 2017/2018 година

28.08.2017

О Б Я В А Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на чл. 74, ал. [...]

Цялата новина...

Заседание на Общински съвет "Марица"

24.08.2017

На 29.08.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” [...]

Цялата новина...

МЛАДЕЖИТЕ В ПЛОВДИВ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА С ИГРА ЗА ГЛОБАЛНА ОТГОВОРНОСТ И 17-ТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН

17.08.2017

  Министерство на младежта и спорта Национална програма за младежта (2016-2020) [...]

Цялата новина...

Заповеди и график за провеждане на комисии по сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.

15.08.2017

Заповеди и график за провеждане на комисии по сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.   Писмо [...]

Цялата новина...