Новини

ЗАСЕДАНИЕ на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т „М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

20.10.2017

Уведомяваме Ви, че на 24.10.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на [...]

Цялата новина...

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”

19.10.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     И [...]

Цялата новина...

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”

19.10.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     В [...]

Цялата новина...

Нови 900 работни места в община Марица

19.10.2017

Нови 900 работни места разкрива немският гигант Оѕrаm, който днес отвори първия си завод в Източна Европа. Той се намира [...]

Цялата новина...

П О К А Н А за заявяване на интерес

19.10.2017

ОБЩИНА "МАРИЦА"   Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ [...]

Цялата новина...

Първото в община Марица игрище за минифутбол

18.10.2017

Правят първото в община Марица игрище за минифутбол. Инспекция на строителството на първото в община Марица игрище за минифутбол направи [...]

Цялата новина...