Новини

Актуализация на „Програма за управление на отпадъците на община Марица”

08.09.2017

ОБЯВА до обществеността и заинтересованите страни (съгласно Методически  указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със [...]

Цялата новина...

ЕСЕНЕН ПРАЗНИК НА ОБЩИНА "МАРИЦА"

07.09.2017

[...]

Цялата новина...

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“- С. РОГОШ

04.09.2017

[...]

Цялата новина...

За вас работодатели!

01.09.2017

Дирекция “Бюро по труда -  Марица”- гр. Пловдив провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни [...]

Цялата новина...

Община Марица продължава изпълнението на проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“

01.09.2017

  Община "Марица"   Община Марица продължава изпълнението на проект за подкрепа на предучилищното [...]

Цялата новина...

Информация по проект „Център за интегрирани социални услуги“

31.08.2017

  ОБЩИНА МАРИЦА Проект №BG05M9OP001-2.002-0116-C001   „Център за интегрирани социални услуги“     Екипът [...]

Цялата новина...