Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област П

№ 20150312AWPAI92834
2014-08-04

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставянето на услуги,  свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив."