Досие

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

№ 20150312NQIQQ85149
2014-09-19