Досие

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти от вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

№ 20150508JSFOG17210
2015-05-07ПубликацияДата
Договор №175 от 30.06.2015г.2015-06-30
Протокол2015-06-01