Досие

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.VIII а от ЗОП с предмет:"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ с.Войсил.

№ 20150515EPZIX45575
2015-05-15