Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Изграждане на спортни площадки на територията на с. Маноле, с. Калековец и с. Бенковски, Община Марица

№ 20150529TGTSY61666
2015-05-29Документи: