Досие

Процедура по реда на глава VIII „А“ oт ЗОП : "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ с.Войсил.

№ 20150605JHTRG42164
2015-06-05ПубликацияДата
Договор №195 от 23.07.2015г.2015-07-23
Протокол2015-06-18