Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на деца на територията на община Марица-област Пловдив за периода 01.09.2015г. до 31.12.2015г. по следния маршрутен график- от село Рогош до ЦДГ ,,Мечта‘‘ село Маноле-филиал към ЦДГ ,,Пролет‘‘ село Рогош и обратно‘‘

№ 20150608XCQMU25935
2015-06-08