Досие

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIa oт ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: 1. Ремонт на ЦДГ в с. Бенковски 2.Ремонт на ЦДГ в с. Маноле 3. Ремонт на ЦДГ с. Костиево 4. Ремонт на ЦДГ с. Войводиново 5. Ремонт на Кметство в с. Бенковски 6. Ремонт на Кметство в с. Трилистник 7. Ремонт на Кметство в с. Скутаре 8. Ремонт на Читалище в с. Бенковски 9. Ремонт на Читалище в с. Строево 10. Ремонт на Здравна служба в с. Ясно поле 11. Ремонт на Здравна служба в с. Манолско Конаре 12. Ремонт на Дневен център в с. Строево 13. Ремонт на Архив МДТ в Кметство с. Калековец 14. Ремонт на Здравна служба в с. Граф Игнатиево

№ 20150615YUERO72775
2015-06-15ПубликацияДата
Договор №196 от 30.07.2015г.2015-07-30
Протокол2015-07-23